close
  • chevron_right

    Новите евроценности

    Росен Карпузов · Tuesday, 21 June - 20:20

Тези дни пак се заговори за европейски ценности, за отнемане на деца от родители поради бедност, толерантност към хората, които не знаят какви са, но искат повече права от всички останали и т.н. Искам да кажа на дивия запад, на чист български език и на кирилица, която моя народ е приела - когато вашите диви племена са се колили и избивали в геноцидни варварски битки, тук ние сме имали цивилизация. Тази ивилизация не е самовъзникнала, а е дело не предците ни. Тогава също е имало движение на народите, минавали са и други варварски племене, точно като вашите, но цивилизацията е устоявала. Замислете се, ако имате глави, защо е така и защо ние, тук, не остъпваме лесно! Хубав ден от мен! Аз отивам да работя, заедно с жените, които имат същите права като мен, които имат същото заплащане като мен (а може би и по-добро) и имат право да управляват автомобили от както това е уредено със закон в България

  • Pictures 1 image

  • visibility